Αντιπλημμυρικά έργα στην κοίτη του Αλιάκμονα!

Ειδήσεις Κοινωνικά Πολιτισμός

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην
περιοχή Πενταβρύσου Καστοριάς. Το σημείο επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάχρης Καστοριάς Δημήτρης
Σαββόπουλος με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Στέλιο Κοτσάκο και ενημερώθηκαν από
τον ανάδοχο του έργου για την πορεία των εργασιών.

Οι εργασίες που γίνονται μεταξύ Τσάκωνης και Πενταβρύσου,
περιλαμβάνουν διαπλάτυνση της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα και
την κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Ταυτόχρονα γίνεται
επένδυση με συρματοκιβώτια, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την
προστασία των αναχωμάτων και την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων.

Το έργο: «Οριοθέτηση-Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή
της Πενταβρύσου», προϋπολογισμού μελέτης 700.000 ευρώ,
εκτελείται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 

Πηγή:ypaithros.gr

Καστοριά: Αντιπλημμυρικά έργα στην κοίτη του Αλιάκμονα