Εργασία: Ζητείται Οικονομολόγος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία

Ειδήσεις Εργασία

Από το δικηγορικό γραφείου του Prof. Dr. Ιωάννη Μ. Παπαγιάννη, LL.M. & Συνεργάτες ζητείται Πτυχιούχος Οικονομολόγος για συνεργασία.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών επιστημών ή Λογιστικής ή & Χρηματοοικονομικών
  • Πλούσιες ψηφιακές δεξιότητες
  • Άριστη γνώση MS Office

 

Αποστολή βιογραφικών: papagianni23georgia@gmail.com