Η σημασία της αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών από τους φορολογούμενους και η επίπτωση στα φορολογικά έσοδα

Οικονομία

Αρθρογράφος: Σωτήριος Γ. Κουκουλάκης – Οικονομολόγος Msc ΑΠΘ – Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Λογιστής Α Τάξης – Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

Σε μια προσπάθεια ανάλυσης της σημασίας των αποπληρωμών των επιστρεπτέων προκαταβολών για τα κρατικά φορολογικά έσοδα , δεδομένου ότι από το 2022 θα ξεκινήσει η αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους των προκαταβολών σε 60 μηνιαίες δόσεις (σε βάθος πενταετίας), με ετήσιο επιτόκιο μικρότερο από 1%, θα υπολογίσουμε αρχικά το τι κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί ανά επιστρεπτέα , το τι ποσοστό είναι μη επιστρεπτέο – με βάση τα τωρινά δεδομένα – και ποιες οι επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα από την αποπληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών βάσει ανάλυσης 3 σεναριών. Του βασικού όπου η επισφάλεια του δημοσίου θα είναι της τάξης του 30%, του αισιόδοξου όπου η επισφάλεια μειώνεται σε 10% και του απαισιόδοξου όπου η επισφάλεια αυξάνεται σε 50%, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε με απλούς υπολογισμούς την επίπτωση και το όφελος ανά περίπτωση στα κρατικά ταμεία.

Αρχίζοντας την ανάλυση μας, υπολογίζουμε τα κονδύλια ανά επιστρεπτέα προκαταβολή και τα τωρινά ποσοστά μη επιστροφής υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Επιστρεπτέες προκαταβολές

 1. – κονδύλι 1 δις ευρώ –ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 30%-50% – μέσος όρος 40%
 2. – κονδύλι 1,4 δις ευρώ- ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 30%-50%- μέσος όρος 40%.
 3. –  κονδύλι 1,5 δις ευρώ-ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 30%-50%- μέσος όρος 40%.
 4. – κονδύλι 1,8 δις ευρώ – ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 50%
 5. – κονδύλι 1,5 δις ευρώ – ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 50%
 6. – κονδύλι 550 εκ. ευρώ – ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 50%
 7. – κονδύλι 1 δις ευρώ – ποσοστό μη επιστροφής υπό προϋποθέσεις 50%

Συνολικό κονδύλι για τις πρώτες επτά επιστρεπτέες 8,75 δις

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το μη επιστρεπτέο μέρος των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Ποσά που δεν θα επιστραφούν υπό τον όρο τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου.

 1. – 400 εκ ευρώ
 2. – 560 εκ ευρώ
 3. – 600 εκ ευρώ
 4. – 900 εκ ευρώ
 5. – 750 εκ ευρώ
 6. – 275 εκ ευρώ
 7. – 500 εκ ευρώ

Συνολικό ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος 3,985 δις ευρώ

Αν υποθέσουμε ότι το 30% των επιχειρήσεων δεν θα τηρεί τις προϋποθέσεις περί μειωμένης επιστροφής των ποσών , διαμορφώνεται ένα ποσό μη επιστροφής στο κράτος ύψους 2,79 δις ευρώ

Συνολικό ποσό που θα εισπράξει το κράτος από την αποπληρωμή 100% με επιτόκιο 1% = 5,96 δις ευρώ – πληρωτέο σε 5 χρόνια – 1,192 δις ευρώ ανά έτος σε 60 μηνιαίες δόσεις.

Ανάλυση σεναρίων

Βασικό σενάριο: Αποπληρωμή  σε ποσοστό 70% από τους φορολογούμενους – επισφάλεια δημοσίου 30% . Ποσό κρατικών εσόδων 834,4 εκ ευρώ τον πρώτο χρόνο – 4,172 δις ευρώ σε βάθος πενταετίας

Αισιόδοξο σενάριο: Αποπληρωμή  σε ποσοστό 90% από τους φορολογούμενους – επισφάλεια δημοσίου 10%. Ποσό κρατικών εσόδων 1,072 εκ τον πρώτο χρόνο – 5,364 δις σε βάθος πενταετίας

Απαισιόδοξο σενάριο: Αποπληρωμή σε ποσοστό 50% από τους φορολογούμενος – επισφάλεια δημοσίου 50%. Ποσό κρατικών εσόδων 596 εκ τον πρώτο χρόνο – 2,980 δις σε βάθος πενταετίας

Όπως παρατηρούμε από την ανάλυση μας και βάση του βασικού σεναρίου το δημόσιο έχει να κερδίσει 4,2 δις περίπου σε βάση πενταετίας από την αποπληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών (834,4 εκ ανά έτος). Ποσό όχι ιδιαίτερα μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2019 το κράτος είχε φορολογικά έσοδα ύψους 89,827 δις ευρώ (Eurostat) , ωστόσο είναι ένα ποσό που μπορεί να βοηθήσει σε ένα υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα ή μικρότερο πρωτογενές έλλειμα. Γενικά όμως, το κράτος εν μέσω της πανδημίας έχει ρίξει στην αγορά κονδύλια ύψους  35 δις ευρώ τουλάχιστο. Σε αυτό το τεράστιο ποσό συμπεριλαμβάνονται πέρα των επιστρεπτέων προκαταβολών και άλλα μέτρα στήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή, ένα πολύ σημαντικό μέτρο για χιλιάδες επιχειρήσεις , δεν στοιχίζει ιδιαίτερα στο δημόσιο (δεδομένου και του ποσού επιστροφής στα κρατικά ταμεία , μέσω της αποπληρωμής των δανείων αυτών από τους φορολογούμενους). Υποστηρίζουμε και επικροτούμε αυτήν την οικονομική πολιτική και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη των επιχειρήσεων στα πλαίσια της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.