14 Προσλήψεις στο Δήμο Νάουσας!

Ειδήσεις

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου!

10 άτομα για 4 μήνες.

4 άτομα έως 05/07/2021